تاريخ : شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۰
مرحله اول : شماره سفارش مورد نظر خود را به خاطر بسپارید ( در داخل {{ }} می باشد )

مرحله دوم : نحوه پرداخت مبلــــــــــــغ سفــــــــــــارش


روش اول   ))) پرداخت به صورت کـــــارت به کــــــارت توسط دستـــــــگاه های خودپــــــرداز

شماره ۱۶ رقمی کارت 6280231448878958

نام صاحب حساب : کافیه پروش

نام بانک :مسکن

توجه ««مراحل انجام یک نمونه سفارش فرضی برای شما در زیر تعبیه شده است »»

نام و نام خانوادگی سفارش دهنده : آرش محمدی (الزامی می باشد)

شماره فیش واریزی یا کد پیگیری :۸۹۱۰۱۵۲۱ (بعداز ارسال وجه یک کد پیگری و یا در صورت واریز بانکی شماره قرمز رنگ سمت قبض می باشد)

ایمیل :arash_msh@yahoo.com (بسته مورد نظر به ایمیل شما در کمتر از 24 ساعت ارسال می شود)

شماره تماس : ۵۴۲۸***۰۹۱۲(الزامی نمی باشد)

شماره سفارش : {{۲۱۵}} (ما برا اساس این شماره سفارش که توسط خود شما برای ما ارسال می شود بسته ارسال می شود ) 

تاریخ واریز وجه : ۲۳/۱۱/۸۹ (الزامی می باشد)

سفارش خود را طبق ترتیب بالا برای ما نوشته و ارسال کنید،

برای ارسال اطلاعات جهت خرید اینترتی  (ایجاد سفارش ) «اینجا» کلید کنیدارسال توسط پــــــروش

اسلایدر